STAP-budget, wat moet je weten?

Wat is het STAP-budget? Werkenden en niet-werkenden kunnen vanaf 1 maart 2022 tot € 1.000 aanvragen voor een scholingsactiviteit. Het STAP-budget staat los van de arbeidsrelatie en is beschikbaar voor iedereen: niet alleen werknemers, ook zelfstandigen en werkzoekenden kunnen hier gebruik van maken. Het STAP-budget komt ter vervanging van de fiscale aftrek voor scholing. Tussen […]

Concept-subsidieregeling STAP-budget voor het financieren van een scholingsactiviteit naar Tweede Kamer gestuurd

Op 1 april jl. heeft minister Koolmees de concept-subsidieregeling STAP-budget naar de Tweede Kamer gestuurd. STAP staat voor Stimulans van de ArbeidsmarktPositie. Met de subsidieregeling STAP-budget komt vanaf 2022 voor iedereen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt een individueel ontwikkelbudget binnen handbereik. Het belang van leven lang ontwikkelen (LLO) neemt de komende jaren alleen […]

Vanaf begin augustus kosteloos Ontwikkeladvies voor iedereen!

Werkenden en werkzoekenden kunnen naar verwachting vanaf begin augustus 2020 kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Rooskleurig Coaching – Noloc Erkend loopbaanadviseur – doet daar uiteraard aan mee, net als bij het Ontwikkeladvies voor vijfenveertigplussers! Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft begin juli een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Hij […]

Voortgang Ontwikkel- en scholingsadvies STAP

In 2022 gaat het STAP budget in. Daarmee kan ontwikkeling- en scholing worden aangevraagd en is vooral bedoeld voor alle mensen die zich nu niet kunnen ontwikkelen, omdat zij nu geen gebruik kunnen maken van de scholingsaftrek in de inkomstenbelasting. Daarom wordt die regeling omgezet in een subsidiegevende regeling. Uitleg over het STAP-budget Het zogenoemde […]

Stand van zaken en voortgang Ontwikkeladvies 45plus en STAP budget

Door het in aantocht zijn van het einde van de subsidieregeling Ontwikkeladvies 45plus alsmede het aantal trajecten dat tot nu toe is geregistreerd, adviseert Uitvoering van Beleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanaf 15 november om te stoppen met het nog aanmelden van trajecten en over te gaan tot afronding van lopende […]