Regeling voor scholingsbudget vanuit WW is verruimd!

De regeling voor scholingsbudget vanuit WW is verruimd! Het is aan te bevelen om hierover in gesprek te gaan met jouw jobcoach bij het UWV en jouw scholingsmogelijkheden als werkzoekende bij het vinden van een baan te vergroten.

Het budget voor het inkopen van scholingstrajecten voor werklozen met een grote kans op langdurige werkloosheid is verhoogd naar € 28 miljoen. De verhoging van het budget komt voort uit het bredere steunpakket in het kader van de coronacrisis. Met het beschikbare budget koopt UWV scholing in voor werkzoekenden met een hoge kans op langdurige werkloosheid. Het is belangrijk dat de scholing gericht wordt ingezet, daarom zal toekenning van het budget altijd gepaard gaan met individuele toetsing van het nut en de relevantie van de scholing.

De nieuwe regeling tijdelijk scholingsbudget UWV 2021 wijkt niet af van de uitgangspunten van de eerdere regeling uit 2019. Echter geven de huidige arbeidsmarktomstandigheden wel aanleiding om de voorwaarden van de regeling op drie punten aan te passen. De voorwaarde om te scholen richting een krapteberoep wordt geherdefinieerd tot scholen richting een kansrijk beroep en het maximum toe te kennen bedrag wordt verhoogd van € 2.500,– naar € 5.000,–. Daarnaast wordt de mogelijkheid om scholing voor langer dan één jaar toe te staan, verruimd. Dat geldt ook voor scholing die niet uit het scholingsbudget wordt bekostigd.

Meer informatie hierover vind je op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-14849.html

Kerstkaart Rooskleurig Coaching

Nationale Werkbezoekdag 15 november 2023

Binnenkort is weer de jaarlijkse Nationale Werkbezoekdag! Op deze dag gaan werkzoekenden – of werkenden die zich willen heroriënteren – …

Week van de loopbaan 2023 – Blijf scherp, blijf ontwikkelen in je loopbaan

Een loopbaanontwikkelgesprek met een gecertificeerd Noloc coach: Nuttig of nodig? Een loopbaanontwikkelgesprek biedt waardevolle kansen. Het stelt jou in staat …

Vul hier je gegevens in en ik neem contact met je op