Voortgang Ontwikkel- en scholingsadvies STAP

In 2022 gaat het STAP budget in. Daarmee kan ontwikkeling- en scholing worden aangevraagd en is vooral bedoeld voor alle mensen die zich nu niet kunnen ontwikkelen, omdat zij nu geen gebruik kunnen maken van de scholingsaftrek in de inkomstenbelasting. Daarom wordt die regeling omgezet in een subsidiegevende regeling.

Uitleg over het STAP-budget

Het zogenoemde STAP-budget staat voor ‘STimulans ArbeidsmarktPositie’. Dit budget zal in 2022 toegankelijk zijn voor mensen die werken en voor werkzoekenden. De overheid wil mensen stimuleren om zelf regie over hun loopbaan en hun leven te nemen, waardoor zij zich blijvend kunnen ontwikkelen en hun eigen keuzes maken. In totaal stelt het kabinet hiervoor ongeveer € 200 miljoen ter beschikking. In de praktijk betekent dat 200.000 mensen van de subsidieregeling gebruik kunnen gaan maken.

STAP-budget is maximaal € 1.000 per persoon per jaar

Tot 1 januari 2022 kan je, onder voorwaarden, scholingskosten aftrekken van je inkomstenbelasting. Vanaf 2022 kan je als werkende of niet-werkende bij het UWV een aanvraag indienen voor een STAP-budget van € 1.000 maximaal per jaar en te verkrijgen voor de betaling van diverse soorten scholing en training, zoals een opleiding tot een [deel van een] erkend diploma of certificaat of een procedure voor Erkenning van Verworven Competenties (EVC).

Momenteel wordt gewerkt aan het maken van het flankerend beleid, zodat mensen optimale ontwikkel- en opleidingskeuzes kunnen maken. Noloc, dé beroepsverening voor Loopbaanprofessionals, is gevraagd om vanuit de praktijk mee te denken en kennis en ervaring te delen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de informatie die ze verzamelen bij alle partners, waaronder Noloc, de komende maanden verwerken en komt op termijn weer op terug.

Wordt vervolgd, ik houd jullie op de hoogte!

Kerstkaart Rooskleurig Coaching

Nationale Werkbezoekdag 15 november 2023

Binnenkort is weer de jaarlijkse Nationale Werkbezoekdag! Op deze dag gaan werkzoekenden – of werkenden die zich willen heroriënteren – …

Week van de loopbaan 2023 – Blijf scherp, blijf ontwikkelen in je loopbaan

Een loopbaanontwikkelgesprek met een gecertificeerd Noloc coach: Nuttig of nodig? Een loopbaanontwikkelgesprek biedt waardevolle kansen. Het stelt jou in staat …

Vul hier je gegevens in en ik neem contact met je op